Priser

Ejby Forsamlingshus

Såfremt man ønsker leje lokaler i flere sammenhængende dage aftales pris med rabat.


Hvis de ønskede lokaler ikke er udlejet dagen før og efter, aftales det, hvornår der er adgang til lokalerne, og hvornår de skal afleveres.


I lejebeløbet indgår rengøring af lokaler og toiletter, el, vand og varme samt brug af glas og bestik mv.


Oprydning, fejning af gulve samt vask af bestik, glas, ovn og køkkengrej m.v. påhviler lejeren.

For mangler desangående debiteres lejeren for udgifter til ekstra rengøring efter gældende sats.


Til andelshavere ydes i lejebeløbet en rabat på 10% af det tegnede andelsbeløb, dog max. 25% af lejebeløbet.

I depositumsbeløbet er indregnet et ekspeditionsgebyr på 75 kr., som fratrækkes i forbindelse med opgørelse og evt. tilbagebetaling af samme.

Til andelshavere ydes i lejebeløbet en rabat på 10% af det tegnede andelsbeløb.


Man kan tegne andel ved at indbetale andele af 500,- kr. (max 3.000,- kr.) til Ejby Forsamlingshus’ bankkonto:

Reg.nr. 9570 Kontonummer 8695032 i Danske Bank


Arrangementer:

Type 1   Alle arrangementer, som ikke er nævnt under 2 og 3

Type 2  Begravelser,  konferencer og foreningsmøder (dagtimerne)

               samt sammenhængende lejemål (Type 1) f.eks. i forbindelse med borddækning m.v.

Type 3   Kortvarig mødevirksomhed – afhængig af anden udlejning benyttes indgang D.

               For forud aftalte lokale, kulturelle arrangementer erlægges intet lejebeløb (donation)

               men alene depositum (Type 1) samt udgifter til rengøring og varme m.v..

Ejby Forsamlingshus A.m.b.a

Tornebjergvej 42, Ejby

4623 Lille Skensved


Danske Bank  Reg. 9570 Konto 8695032


Kontakt:     Inger Lise Jensen

Tlf.:             56 82 01 94

Mob.:          61 91 96 68

E-Mail.:      mosen405@hotmail.com