Priser

Generelt skal der indbetales et depositum på kr. 1.100. Depositum indeholder et gebyr på kr. 75.- som fratrækkes ved afregningen.

I forbindelse med særlige arrangementer kan depositum være forhøjet.

Hvis de ønskede lokaler ikke er udlejet dagen før og efter, aftales det, hvornår der er adgang til lokalerne, og hvornår de skal afleveres.


Oprydning, fejning af gulve samt vask af bestik, glas, ovn og køkkengrej m.v. påhviler lejeren.

For mangler desangående debiteres lejeren for udgifter til ekstra rengøring efter gældende sats.


I depositumsbeløbet er indregnet et ekspeditionsgebyr på 75 kr., som fratrækkes i forbindelse med opgørelse og evt. tilbagebetaling af samme.


Til andelshavere ydes i lejebeløbet en rabat på 10% af det tegnede andelsbeløb.


Man kan tegne andel ved at indbetale andele af 500,- kr. (max 3.000,- kr.) til Ejby Forsamlingshus’ bankkonto:

Reg.nr. 9570 Kontonummer 8695032 i Danske BankVi formidler gerne kontakt til kok og serveringspersonale i forbindelse med et arrangement.